Jac. A. Maassen

Ga terug naar vorige pagina.

J. van der Marck, "De Bredasche beiaardconcerten", in: Breda als industrie-, winkel-, woon-& vacantiestad (1932)
K. Fens sr., Ik herinner mij Jacq. Maassen sr.
, in: Engelbrecht van Nassau,
1987-4, pp. 222-224

Uit: beiaardboek Breda 1996, beiaardcomposities van Jac. A. Maassen (uitgave van Ned. Beiaardschool Amersfoort/BCN).

Jac. A. Maassen studeerde aan de R.K. Kerkmuziekschool te Aken, was gedurende enkele jaren hulporganist aan de Dom van Keulen en verhuisde in 1914 naar Breda, alwaar hij uit een 30-tal sollicitanten was gekozen tot organist van de Martinuskerk te Princenhage. Vanaf 1923 vinden wij hem aan het orgel van de Josephkerk; in hetzelfde jaar wordt hij ook benoemd tot stadsbeiaardier. In beide functies volgt hij Petrus Oomen op.
Door hem opgezette acties leiden in 1929 tot de ingebruikname van de nieuwe, 40 klokken tellende Engelse beiaard van Gillett & Johnston. Deze beiaard vervangt de Witlockxbeiaard van 1723/24. Vele persberichten getuigen van zijn persoonlijke inzet, zijn connecties met de overheid én de toenmalige beiaardgroten: o.a. Jef Denyn uit Mechelen en Dr. Casparie uit Den Bosch (voorzitter van de Ned. Klokkenspel-Vereniging). Hij zal deze nieuwe beiaard blijven bespelen tot de klokkenvordering in 1943.

Jac.A.Maassen

Jac. A. Maassen is organist, pianist, pedagoog en koordirigent. Met de koren Zanglust, de Verenigde Zangers en Aurora (Oosterhout) worden verschillende opera's uitgevoerd. Daarnaast is hij componist van meer dan 200 werken van diverse aard en voor diverse bezettingen.
Uit zijn jeugd resteren enkele piano- en orgelcomposities. Pas goed op gang komt hij wanneer hij eenmaal te Breda is gevestigd. Vooral voor koor wordt geschreven: mannenkoor, kinder-, gemengd- en vrouwenkoor. Een daarnaast talrijke gelegenheidsliederen. Meer dan 30 koorwerken verschijnen in druk en zullen tot in de vijftiger jaren veel in Brabant klinken. Een enkel werk zal nog in 1970 worden herdrukt. Het lied "Onze Lieve Vrouw van Brabant" wordt zelfs een alom gezongen Marialied.

In 1946 sterft Jac. A. Maassen "in het harnas", al orgelspelend,  tijdens het Lof in de Josephkerk. De kranten schreven over zijn begrafenis: " Langs den geheelen weg naar het kerkhof schaarde zich de bevolking van Breda om een laatste groet aan den zoo populairen musicus te brengen".  Zijn zoon Peter volgt hem hetzelfde jaar nog op als stadsbeiaardier  en dirigent.


HET BEIAARDOEUVRE 

De 9 beiaardcomposities hebben alle hun ontstaan te danken aan de nieuwe Engelse beiaard. Ze zijn geschreven in het zogenaamde "vlaams romantisch idioom", maar ze zijn klassiek of vrijer van opvatting al naargelang de vorm het vereist; ze zijn altijd goed voor het instrument geschreven, en kunnen voor de tijd van ontstaan beslist soms virtuoos genoemd worden.
De Serenade voor beiaard  en koperblazers is waarschijnlijk één van de eerste werken voor deze nu zo populaire combinatie.
Tot een uitgave is het evenwel pas veel later gekomen, en dat nog slechts in beperkte mate: Nocturne II werd in 1972 door de Ned. Beiaardschool uitgegeven, en Donemus publiceerde enkele jaren later Preludium en Fuga. Nocturne II werd opgenomen op de CD Carillon Music Breda (ERASMUS).

Ter gelegenheid van de 50 ste herdenking van zijn sterfdag, heeft de BEIAARD-COMMISSIE BREDA het initiatief genomen tot een integrale uitgave van de beiaardwerken van Jac. Maassen sr. Zie hiervoor www.beiaardcentrum.nl

Jac. A. Maassen (Venlo, 1887 – Breda, 1946) componeerde voor beiaard:
·  Nocturne II in D
·  Sonate in F (1928). Delen: allegro maestoso, andante pastorale, gavotte, rondino
·  Scherzo
·  Fantasie en Fuga
·  Vier Oude Dansen: Sarabande, Saltarello, Pavane, Menuet
·  Impromptu
·  Suite: Fantasie, Trio, Toccatina, Hymne
·  Praeludium en Fuga
·  Serenade voor KOPERENSEMBLE en beiaard

Home > Artikelen Biografie > Jac. A. Maassen