Solo

Parafrase Koningslied 2013

Ter gelegenheid van de kroning van Koning Willem-Alexander schreef Jacques Maassen, op verzoek van het Comite Inhuldiging een arrangement voor beiaard van het REFREIN uit het Koningslied  van John Ewbank. Dit refrein diende vervolgens als basis voor een compositie hierover: PARAFRASE 2013.

 

Souterliedekens (2012)

Souterliedekens (2012)
 

Patterns V (2007/2010)

De vijfde van de door Jacques Maassen door de jaren heen gecomponeerde serie composities met de naam Patterns, bevat -na een recitatiefachtige inleiding- een citaat uit het Concert voor 47 klokken (voor blokfluiten en beiaard), waarmee Daan Manneke in 1980 als beiaardcomponist debuteerde. Maassen borduurt na het citaat verder voort op kenmerkende samenklanken en het basthema van het citaat. Alles gaat gepaard met korte ritmische motieven, die vanuit improvisatie lijken te zijn ontstaan. Er wordt met tempoversnellingennaar een hoogtepunt toegewerkt, waar nog eenmaal luidkeels Mannekes tonen uit de toren schallen. Daarna eindigt het werk in een ‘berusting’ met een ‘fade out’-effect.
Beiaardier Frans Haagen verzorgde op 15 juli 2008 -in het kader van het 16de beiaardwereldcongres in Groningen- de première van het stuk op de beiaard van de Vitustoren, ofwel de ‘Olle Witte’ in Winschoten. De compositie is opgenomen in de het GeNeCo Carillon Album, een bundel die in 2011 is uitgegeven door Beiaard-Centrum Nederland (BCN te Amersfoort), ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Genootschap van Nederlandse Componisten.

Uitgegeven in: GeNeCo Carillon Album 2010 (zie site Beiaard Centrum Nederland) 

Variations on an Old Maiden Song (2008)

Partituur 1ste pagina Dutch Carillon Compositions (2008) Variations on an Old Maiden Song


 

Patterns IIIB (1998)

Een iets gewijzigde versie van Dessins III/Patterns III, maar nu voor 3-octaafsbeiaard,  gepubliceerd in het Brabants Beiaardboek II (1998), een uitgave van de Ned. Beiaardschool Amersfoort en Beiaard-Centrum Nederland (BCN). De compositie kan worden gespeeld op een beiaard in middentoonstemming.
Zie verder onder Dessins III (1991)
 


 

Patterns IV for 3-octave carillon (1996)

In 1996 herdacht de provincie Noord Brabant dat 200 jaar geleden de Staten van Brabant werden opgericht; Brabant werd daardoor, na een lange periode van “Generaliteitsland”, in 1796 de achtste zelfstandige provincie van de toenmalige Bataafsche Republiek. Bij de herdenking in 1996 vormde de beiaard een substantieel onderdeel; Noord Brabant is immers niet alleen twee klokkengieterijen en een beiaardmuseum rijk, de provincie telt ook, niet minder dan 32 beiaarden en een groot aantal automatische spellen.
Met de financiële steun van Brabant 200 en het Anjerfonds heeft de stichting Carillon Breda (thans: stichting Torenspektakel Breda) het initiatief genomen tot de uitgave van een Brabants Beiaardboek; 14 Brabantse componisten werkten hieraan mee (voor de volledige inhoud: zie www. beiaardcentrumnederland.nl).
Patterns IV is in repetitieve stijl geschreven, met een verstild middeldeel in vrije samenklanken. Het is alleen speelbaar op beiaarden met alle klokken op het manuaal;  waar het muzikaal nodig is laat Jacques Maassen op het manuaal tonen spelen die onder de pedaalpartij liggen.
Uitgave st. Beiaard-Centrum Nederland te Amersfoort, in Brabants Beiaardboek 1996


 
Home > Composities > Solo