Patterns IIIB (voor 3 oktaafs beiaard, '91-'98)

Ga terug naar vorige pagina.

Een iets gewijzigde versie van Dessins III/Patterns III, maar nu voor 3-octaafsbeiaard,  gepubliceerd in het Brabants Beiaardboek II (1998), een uitgave van de Ned. Beiaardschool Amersfoort en Beiaard-Centrum Nederland (BCN).
Zie verder onder Dessins III (1991)

Home > Composities > Solo > Patterns IIIB (voor 3 oktaafs beiaard, '91-'98)