Patterns V

Ga terug naar vorige pagina.

De vijfde van de door Jacques Maassen door de jaren heen gecomponeerde serie composities met de naam Patterns, bevat -na een recitatiefachtige inleiding- een citaat uit het Concert voor 47 klokken (voor blokfluiten en beiaard), waarmee Daan Manneke in 1980 als beiaardcomponist debuteerde. Maassen borduurt na het citaat verder voort op kenmerkende samenklanken en het basthema van het citaat. Alles gaat gepaard met korte ritmische motieven, die vanuit improvisatie lijken te zijn ontstaan. Er wordt met tempoversnellingennaar een hoogtepunt toegewerkt, waar nog eenmaal luidkeels Mannekes tonen uit de toren schallen. Daarna eindigt het werk in een ‘berusting’ met een ‘fade out’-effect.
Beiaardier Frans Haagen verzorgde op 15 juli 2008 -in het kader van het 16de beiaardwereldcongres in Groningen- de première van het stuk op de beiaard van de Vitustoren, ofwel de ‘Olle Witte’ in Winschoten. De compositie is opgenomen in de het GeNeCo Carillon Album, een bundel die in 2011 is uitgegeven door Beiaard-Centrum Nederland (BCN te Amersfoort), ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Genootschap van Nederlandse Componisten.

Uitgegeven in: GeNeCo Carillon Album 2010 (zie site Beiaard Centrum Nederland)

Home > Composities > Solo > Patterns V