Solo

Passacaglia (1970)

Twee jeugdwerken voor beiaard, door Jacques Maassen voor verschillende momenten tijdens zijn opleiding aan de Ned. Beiaardschool geschreven, zijn door Donemus in een bundeltje bijeengebracht. Passacaglia werd geschreven voor zijn eindexamen in 1970.  Het thema, in 5/4-maat, wordt op meerdere momenten door motieven en akkoorden begeleid waarin zich hele toonsladders laten herkennen. De Passacaglia is in wezen tonaal te noemen (g-mineur).


 

Preludium, Variatie en Fugato (1968)

Het eerste officieel geregistreerde beiaardwerk van Jacques Maassen werd in 1968 geschreven ter gelegenheid van zijn Praktijkexamen aan de Nederlandse Beiaardschool. Het volksliedje is afkomstig uit Noord-Nederland (Groningen): Ain boer geet naor zyn nabor tou … Hoewel de drie onderdelen los staan van elkaar, dienen ze bij voorkeur attacca te worden gespeeld. Rubato-elementen kunnen worden ingevoegd wanneer de zwaarte van het instrument en/of de hoogte van de toren dit vereisen.

Het werk is tonaal (van c mineur naar majeur) en is door zijn verregaande modulaties niet geschikt voor beiaarden in middentoon.


 
Home > Composities > Solo