Solo

Free Exercizes Prelude I, Legato (1993)

Free Exercizes Prelude 1, Legato (1993); een uitgave van DONEMUS

De drie etudes en hun alternatieve versies kunnen worden gespeeld op beiaarden met een ombvang van 3,5 octaven zonder Bes en es in het pedaal. Prelude I vereist een beiaard van 3 octaven.
In iedere Prelude neemt de moeilijkheidsgraad toe.
Hoewel de Preludes zijn bedoeld voor de beiaardstudie, kunnen ze ook worden opgevoerd in (concert)programma’s. In dat geval moeten ze in het programma worden aangeduid als:
Free Exercizes, Prelude …. (Nummer en ondertitel).

  • Prelude I, Legato. Doel: legatospel van de handen. Deze wisselen af tenzij anders aangegeven. Tijdens de studie moet iedere “maat” worden herhaald totdat een volledig legatospel is bereikt. De slotuitvoering heeft een minimum aan herhaalde “maten”, wordt snel gespeeld, heeft bijna geen dynamische nuances en is vooral legato.Prelude IB: versie voor afwisseling van handen en pedaal; kan worden gebruikt op lichte en zware beiaarden. De voeten spelen een belangrijke rol, en dus is de motorische actie geheel verschillend van de originele Prelude. Legatospel blijft het hoofddoel, en het tempo wordt gekozen in relatie tot de zwaarte van de beiaard.

Duur:
Prelude I          ca. 3’30’’ (versie met pedaal: ca. 4’30’’)
Prelude II        ca. 4’
Prelude III       ca. 6’ (versie met uitgebreid pedaal ca. 7’)

Gecomponeerd in opdracht van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst, op verzoek van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
Free exercizes is opgedragen aan Ton Hartsuiker, directeur van het Sweelinckconservatorium Amsterdam, en voorheen (faculteits)directeur van het Utrechts Conservatorium/Faculteit Muziek van de HKU.
 

Free Exercizes Prelude II, Choral and Variations

Free Exercizes (set I): Prelude II, Choral and Variations (1993); een uitgave van DONEMUS

De drie etudes en hun alternatieve versies kunnen worden gespeeld op beiaarden met een ombvang van 3,5 octaven zonder Bes en es in het pedaal. Prelude I vereist een beiaard van 3 octaven.
In iedere Prelude neemt de moeilijkheidsgraad toe.
Hoewel de Preludes zijn bedoeld voor de beiaardstudie, kunnen ze ook worden opgevoerd in (concert)programma’s. In dat geval moeten ze in het programma worden aangeduid als:
Free Exercizes, Prelude …. (Nummer en ondertitel).

  • Prelude II, Choral and variations. Doel: gebroken akkoorden, appogiatura’s. De Prelude heeft een dubbel einde: het tweede einde leidt naar Prelude III.

Duur:
Prelude I          ca. 3’30’’ (versie met pedaal: ca. 4’30’’)
Prelude II        ca. 4’
Prelude III       ca. 6’ (versie met uitgebreid pedaal ca. 7’)

Gecomponeerd in opdracht van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst, op verzoek van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
Free exercizes is opgedragen aan Ton Hartsuiker, directeur van het Sweelinckconservatorium Amsterdam, en voorheen (faculteits)directeur van het Utrechts Conservatorium/Faculteit Muziek van de HKU.
 

Free Exercizes Prelude III, Repetitions

Free Exercizes (set I): Prelude III, Repetitions; een uitgave van DONEMUS

De drie etudes en hun alternatieve versies kunnen worden gespeeld op beiaarden met een ombvang van 3,5 octaven zonder Bes en es in het pedaal. Prelude I vereist een beiaard van 3 octaven.
In iedere Prelude neemt de moeilijkheidsgraad toe.
Hoewel de Preludes zijn bedoeld voor de beiaardstudie, kunnen ze ook worden opgevoerd in (concert)programma’s. In dat geval moeten ze in het programma worden aangeduid als:
Free Exercizes, Prelude …. (Nummer en ondertitel).

  • Prelude III,  Repetitions. Doel: herhaalde noten; akkoorden die met 1 hand of voet moeten worden gespeeld. De Prelude heeft een dubbel einde: de tweede kan worden gebruikt op beiaarden met een uitgebreid pedaal (het “Amerikaanse”beiaardtype met de extra pedaalnoten G, A, Bes, des/cis). Noten tussen haakjes kunnen desnoods worden weggelaten.

Duur:
Prelude I          ca. 3’30’’ (versie met pedaal: ca. 4’30’’)
Prelude II        ca. 4’
Prelude III       ca. 6’ (versie met uitgebreid pedaal ca. 7’)

Gecomponeerd in opdracht van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst, op verzoek van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.
Free exercizes is opgedragen aan Ton Hartsuiker, directeur van het Sweelinckconservatorium Amsterdam, en voorheen (faculteits)directeur van het Utrechts Conservatorium/Faculteit Muziek van de HKU.
 

Elegy (1992/93)

To the memory of my father (ter nagedachtenis van mijn vader), Peter Maassen (1910-1992), city carillonneur of (stadsbeiaardier van) Breda (NL), from 1946 to 1975. 
Twee langzame, statige delen omsluiten een meer speels melodisch middenstuk met sterk geprofileerde ritmen.

DONEMUS


 

Variations on Seek Ye first (1992)

Partituur 1ste pagina Variation on Seek Ye first (1988, rev. 1992).


 

Patterns II (opname te Nijkerk, 2004)

Nijkerk, opname van Patterns II, gespeeld tijdens een zomeravondconcert, 15 juli 2004. De compositie klinkt nu een kleine terts hoger in vergelijking met Patterns II gespeeld op het carillon van Misono, want de beiaard van Nijkerk (A. J. van den Gheyn, 1777,  in middentoonstemming) staat in es.
 
Home > Composities > Solo