Functie stadsbeiaardier

Beiaardiers_Breda

Per 1 december 2012 is Paul Maassen benoemd tot (21ste) stadsbeiaardier.
 

De kerntaken van de stadsbeiaardier zijn:
  • Vaste (wekelijkse) bespelingen, incl. het verwerven en bewerken van geschikte muziek
  • De verstekingen (2 x p/jr) met bijbehorende versteekberichten
  • De extra concerten verspreid over het jaar vooral in de zomer, incl. het beiaard PLUS-festival in augustus
  • Alle organisatie, PR en educatie rondom het bovenstaande, vaak in samenwerking met stichting Grote Kerk, Gilde De Baronie en/of andere culturele (erfgoed)organisaties en organisatoren binnen en buiten de gemeente Breda
  • Toezicht op en beheer van instrument, uurwerk en toren: regelmatige bijstelling van de tractuur, contact met beheerder (gemeente) en uitvoerende organisaties
  • Bijhouden van Buma/Stemra-lijsten
  • Samenwerking met Torenblazers Breda, Klokkenluiders Gilde Breda en stichting Torenspektakel.
  • Organisatie, PR en budgetbeheer bijzondere concerten
  • Ad hoc-taken, rondleidingen en projecten
  • Bijhouden van eigen professionele ontwikkeling en ontwikkeling van (inter)nationale beiaardkunst


 

Interview functie stadsbeiaardier

Interview functie stadsbeiaardier, 21 april 2008.
 

"De Bredasche beiaardconcerten"

"De Bredasche beiaardconcerten, juweeltjes van volkskunst en volkscultuur."
Door J. van der Marck, secretaris der Beiaardcommissie, in "Breda als industrie-, winkel-, woon-, en vacantiestad". Uitgegeven door de Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer "Breda Vooruit" 1932.
   

Reportage Myriam Gommers: over het functioneren van een stadsbeiaardier.

Reportage gemaakt in 2009 door Myriam Gommers.


   
Home > De beiaard van Breda > Functie stadsbeiaardier