Gelukwensen aan Garderen

Ga terug naar vorige pagina.
Gelukwensen aan Garderen (?),  een ingezonden artikeltje naar aanleiding van een nieuwe beiaard, in: Klok & Klepel 96 (september 2006) p. 27.:
 
"In Klok & Klepel nrs. 94 en 95 (maart en juni 2006) worden in totaal negen (9) pagina’s besteed aan de nieuwe beiaard van Garderen. Dat is wat mij betreft te weinig. 

Terecht wordt veel aandacht geschonken aan de vele vernieuwingen die in dit instrument zijn toegepast, bij voorbeeld ten aanzien van kogellagergebruik, toetsen, stemming,  kunststoftoepassing en klepels. Helaas hebben de schrijvers het niet aangedurfd meer kritisch dan opsommend te werk te gaan.  Het ontbreken van een cabine mag dan een noviteit van de eerste orde zijn, maar een behuizing heeft nu eenmaal ook een beschermende waarde. Wat voor gevolgen zal het weer hebben,  en wat te zeggen van de relatie vochtigheid en klavier? 

En welke oordoppen zullen door de ARBO verplicht worden gesteld? Er is nu enkele maanden ge-experimenteerd , dus er kan wat meer geschreven worden: ik stel voor dat de “concertgevers” van 29 juli, 8 en 9 augustus (zie NKV-concertagenda 2006) aan het woord worden gelaten of worden geinterviewd over hun ervaringen met dit unicum. 

Ook kan er in een vervolgartikel wellicht tevens enige kritische aandacht worden gegeven aan de vraag welke van deze vernieuwingen ook mogelijk zullen zijn in wat zwaardere beiaarden. We spreken in het geval van Garderen over een concertbeiaard (?) op a2 (a-twee!!). Wat kan elders worden toegepast, wellicht zelfs in bestaande instrumenten, en is mijn cabine nog wel nodig (of gewenst)?

Misschien is het ook interessant  de mening van andere beiaardadviseurs eens over dit project te vragen? En als we dan toch bezig zijn, kan misschien zelfs ook de directeur van Molenpad Expertise gevraagd worden enige informatie over levertijden te verstrekken?"
Home > Kritische noten > Gelukwensen aan Garderen